UA-55725853-1

5 de nov. de 2012

Asina para que non suba a luz

Carta da petición:

Como saberá, actualmente preto de 18 millóns e medio de fogares españois estamos acollidos á chamada Tarifa de Último Recurso (TUR) no mercado eléctrico polo que pagamos un prezo que, en parte, está regulado polo Goberno e que se revisa cada tres meses.

Con todo, segundo as últimas novas, proximamente o seu Goberno ten intención de eliminar a TUR, o que suporía a expulsión cara ao mercado libre da inmensa maioría dos consumidores domésticos, que nun 75% aínda gozamos dun prezo regulado.

A pesar das sucesivas subidas da tarifa regulada nos últimos anos, a situación sería aínda peor no mal chamado mercado libre. Como sabe, os distintos representantes das empresas eléctricas teñen pedido reiteradamente incrementos da electricidade do 30%, que non terán ningún problema en aplicar cando quede nas súas mans a decisión de fixar o prezo da luz. Así as cousas, a factura media por fogar, de aproximadamente 753€ ao ano, podería incrementarse até os 1.000€ anuais. Este encarecemento do prezo da electricidade será insoportable para moitos consumidores.

As compañías eléctricas defenden que a "apertura do mercado" redundará en beneficio do consumidor e que os prezos serán máis competitivos. O certo é que, na práctica, o mercado está controlado por tres compañías e, se a TUR desaparece, moito temémonos que o escenario será similar ao dos carburantes, cuxos prezos non fixeron máis que subir desde que se liberalizaron.

Por iso, señor Ministro, pedímoslle que o Goberno se reformule esta decisión e manteña a TUR mentres non se garantan as condicións adecuadas de competencia e transparencia no mercado eléctrico. Do contrario, millóns de familias terán que facer fronte a un importante gasto que afectará aínda máis ás súas maltreitas economías.

Atentamente [O teu nome]

Ningún comentario :

Publicar un comentario