UA-55725853-1

17 de feb. de 2012

Reforma laboral (II)

Co galo da entrada de antonte sobre a reforma laboral, gustaríame engadir unha lista de porque o goberno do PP vai ser o peor goberno da historia da democracia española:

  • Reforma da lei de costas: venta da costa española de saldo a todo promotor que se precie e como consecuencia a súa transformación no novo muro da vergoña.
  • Protección das touradas como ben cultural.
  • Reducción de todas as financiacións do estado (ciencia, cultura, sanidade, educación, etc), agás a igrexa que aínda por riba o ano que ven vai recibir máis cartos.
  • Renovación da asignatura “Educación para a cidadanía” porque era unha asignatura adoctrinante e reintroducción da relixión nas aulas (que non é adoctrinante).
  • Suba do IRPF e unha non descartada e futura suba do IVA.
  • Anulación dos dereitos adqueridos polas mulleres en relación co aborto.
  • Anulación da lexislación do matrimonio entre persoas do mesmo sexo.
  • Insistencia en que a solución da crise pasa por manter o antigo sistema económico baseado na precariedade e na construcción.
  • E moito máis ao que hai que lle engadir agravios como a celebración da condea do Xuíz Garzón polas escoitas do caso Gurtel ou, mesmamente, que os corruptos Camps e Costa saian limpos da súa imputación polo asunto dos traxes.

Chámame a atención, referido á xestión da crise por parte do PP, o listado de propostas da Xunta e o listado de propostas dos funcionarios da Xunta para o Anteproxecto de Lei do Goberno Galego que publicaba onte La Voz de Galicia na súa edición en papel:

XUNTA DE GALICIA FUNCIONARIOS
Todo o persoal do sector público autonómico excepto persoal de universidade. Todo o persoal do sector público autonómico, órganos estatutarios, altos cargos, membros do Parlamento, dos Consellos e demáis órganos.
Supresión do cobro do 100% da baixa por enfermidade ata o día 21, agás accidente, enfermidade laboral e embarazo. Reducción do número de diputados de 75 a 60.
Reducción da xornada voluntaria para os funcionarios ata un máximo dun tercio. Ampliación a 11 meses dos períodos de sesións do parlamento.
Supresión do dereito a comedor e dos días libres por domingos e festivos traballados. Supresión dos pagos por asistencia a plenos ou a súa deducción por inasistencia.
Recorte de 3 dos 9 días por asuntos propios. Eliminación de pagos  por gastos de representación ou de libre disposición sin xustificación.
Supresión temporal do pago do plus de altos cargos. Reducción do persoal eventual nos gabinetes das consellerías ata un máximo de 5 persoas.
Supresión do fondo social. As campañas, publicidade ou propaganda como gasto e non como inversión.
Transparencia e publicación das retribucións e gastos nunha única páxina web.
Reducción do 50% das subvencións aos partidos políticos.
Eliminación dos complementos de xubiliación, poder exercer máis dun cargo público e outras medidas para altos cargos e membros dos órganos estaturarios.

Que vos parece máis razoable para reducir gastos? Eu diría que a proposta dos funcionarios, pero é que resulta que a Xunta, que quería negociar… non aceptou de ningún xeito modificar a súa proposta nin aceptar un só dos puntos dos funcionarios… para que logo se fale mal deles…

É unha vergoña!!!

Ningún comentario :

Publicar un comentario